Kleding nodig?

Openingstijden

De Kledingbank Burgum op de volgende dagen en tijdstippen, geopend voor het ophalen van kleding, speelgoed, etc.:

Donderdag:     9.30 – 13.30

Vrijdag:            9.30 – 13.30

Indien u niet op bovenstaande openingstijden in de gelegenheid bent om langs te komen, kunt u een afspraak maken via kledinburgum@outlook.com.

Voor wie is de kleding- en speelgoedbank?

Tot onze doelgroep rekenen wij met mensen wonende of duurzaam verblijvende in de gemeente Tytsjerksteradiel of in een gemeente waar geen kledingbank gevestigd is met een laag besteedbaar inkomen. Indien u gebruik wilt maken van de goederen van Kledingbank Burgum dan hebt u een verwijzing nodig. Iedereen die ingeschreven is bij de Voedselbank Tytsjerksteradiel, kan in ieder geval ingeschreven worden bij de Kledingbank Burgum. Wij hebben daarvoor wel uw inschrijvingsbewijs nodig van de Voedselbank Tytsjerksteradiel en u dient het volgende inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij de Kledingbank Burgum: Inschrijfformulier Kledingbank

Indien een instantie wil verwijzen naar de Kledingbank Burgum, zal eerst door de besturen van beide organisaties gezamenlijk de criteria van verwijzen worden afgesproken. Kledingbank Burgum ziet de volgende instanties in ieder geval als mogelijke verwijzers:

 • Bewindvoering / schuldhulpverlener / budgetbeheerder;
 • Maatschappelijk werk / GGZ / GGD
 • Thuiszorg / zorg in de buurt;
 • Huisartsen en verloskundigen;
 • Vluchtelingenhulp;
 • Gemeenteconsulent;
 • Verslavingszorg / daklozenopvang / vrouwenopvang;
 • Jeugdzorg;
 • Stichting Leergeld;
 • Kerken;
 • Crisiscentra;
 • Fier;
 • Humanitas;
 • Schooldirectie;
 • Consultatiebureau;
 • Slachtofferhulp;
 • Voedselbank

De volgende verwijsbrief moet volledig ingevuld ingeleverd worden bij de Kledingbank Burgum:
Verwijsbrief Kleding- en Speelgoedbank

Privacy

Indien u gebruik wilt maken van de goederen van Kledingbank Burgum hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig om uw persoonsgegevens op te nemen in een database. Deze database zal beheerd worden door de secretaris. En is  alleen toegankelijk voor de vrijwilligers die ermee werken bij de kledinguitgifte.

Huisregels

Bij de Kledingbank Burgum gelden de volgende huisregels: Huisregels Kleding- en speelgoedbank Burgum