Over ons

De Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. wil de doelgroep die te maken heeft met armoedeproblematiek, steunen door het uitgeven van gratis kleding en speelgoed. De gedoneerde goederen wordt op deze wijze een goed tweede leven gegeven. Door de recycling van goederen wordt tevens de duurzaamheid bevorderd.

Het initiatief

De heer E. Glas en mevrouw V. Glas zijn de initiatiefnemers van een kleding- en speelgoedbank voor de gemeente Tytsjerksteradiel. De Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. (hierna te noemen Kledingbank Burgum) is opgericht per 3 september 2015.

Het Bestuur bestaat uit:

  • Mevr. B. Boonstra, voorzitter
  • Mw E . van Huizen, secretaris
  • Mevr. J. Algra, penningmeester

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning of reiskosten voor hun werkzaamheden. Onkostenvergoedingen kunnen alleen verstrekt worden indien vooraf hiervoor goedkeuring door de voorzitter en penningmeester is gegeven/ontvangen.

Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2016 Kledingbank Burgum Definitief

Belangrijke gegevens

RSIN: 855500943

KVK: 64048608

BTW-nummer: 855500943B01

Rekeningnummer: NL28 INGB 0006984777

mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24, 9251 GA te Burgum