Sponsoren of doneren

Sponsoren gezocht!

De Kledingbank Burgum is aangewezen op giften en donaties om de kosten te kunnen dragen. Wilt u de Kledingbank Burgum sponsoren dan kan dit zowel in goederen, diensten als in financiële middelen.

Een financiële donatie kan overgemaakt worden aan Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. via

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Overzicht sponsoren 2018 – 2019

Overzicht sponsoren 2016 – 2017

Overzicht sponsoren 2015 – 2016

Doneren

Het voortbestaan van Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het doel van onze Stichting op een meer structurele wijze gesteund kan worden door bijvoorbeeld jaarlijks een vast bedrag over te maken (periodieke schenking) of door de Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. op te nemen in een testament, bijvoorbeeld met een legaat. Over deze vormen van financiële ondersteuning is op deze website uitgebreide informatie te vinden. Ook geven we u met voorbeelden een overzicht van de fiscale consequenties.

Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling. Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. betaalt daarom over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting. Giften aan Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. komen bij de donateurs in aanmerking voor belastingaftrek.

Voor donaties IBAN nr. NL28 INGB 0006984777 t.n.v. Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. te Burgum.

Club van 100

Steunt u ons? De Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. wil de doelgroep die te maken heeft met armoedeproblematiek, steunen door het uitgeven van gratis kleding en speelgoed. De gedoneerde goederen wordt op deze wijze een goed tweede leven gegeven. Door de recycling van goederen wordt tevens de duurzaamheid bevorderd. Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Wordt Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. genoot. Als Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. genoot kunt u ons werk steunen door minimaal 100 euro per jaar te schenken. U wordt dan lid van de Club van 100. Hoe doet u mee?

• door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
• heel eenvoudig door minimaal 100 euro over te maken op rekeningnummer NL28 INGB 0006984777 t.n.v. de Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. o.v.v. Club van 100, uw naam, adres en eventueel uw bedrijfsnaam.

Als Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. genoot wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kleding- en speelgoedbank. Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. nodigt de Club van 100 elk jaar uit voor een speciale informatiebijeenkomst.

Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. heeft een ANBI-status. Onder bepaalde voorwaarden is het schenkingsbedrag van een periodieke schenking jaarlijks aftrekbaar.

Wijziging wet- en regelgeving voorbehouden.