Vrijwilligers

Momenteel hebben wij 6 vrijwilligers die ons helpen met sorteren, het netjes houden van de winkel, etc.
Onze vrijwilligers zijn:

 • Jellie – Ballie medewerker. Penningmeester 
 • Bianca – Hoofd kleding / voorzitter
 • Esther  – sorteren speelgoed
  Henk  – alle hand- en spandiensten/ tuinonderhoud etc.
  Thea   – sorteren kleding etc./ sponeringen (PR)
  Maresa  – Baby kleding / sponseringen  (PR)
  Pietsje  – sorteren kleding / Ballie medewerker  etc./ Secretaris 
  Grytsje – sorteren kleding etc.