Vrijwilligers

Momenteel hebben wij 6 vrijwilligers die ons helpen met sorteren, het netjes houden van de winkel, etc.
Onze vrijwilligers zijn:

Wytze  – sorteren speelgoed
Henk  – alle hand- en spandiensten/ tuinonderhoud etc.
Thea – sorteren kleding etc.
Maresa  – alle hand- en spandiensten
Pietsje  – sorteren kleding etc.
Grytsje – sorteren kleding etc.