Vrijwilligers

Momenteel hebben wij 6 vrijwilligers die ons helpen met sorteren, het netjes houden van de winkel, etc.
Onze vrijwilligers zijn:

  •  Bianca –   Hoofd kleding / voorzitter
  •  Pietsje  –  Ballie medewerker / sorteren kleding / Secretaris 
  •  Jellie     –   Ballie medewerker / Penningmeester
  • Grytsje  –  Sorteren kleding etc.
  • Thea       – Sorteren kleding etc./ Sponsoring (PR)
  • Maresa  – Baby kleding / sponsoring  (PR)
  • Esther   – Sorteren speelgoed
  • Henk     – Alle hand- en spandiensten / Tuinonderhoud etc
  • We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken voor het sorteren en nakijken van het speelgoed , en in de oneven weken op de Donderdagen  in de kleding.