Stichting Kleding- en speelgoedbank Burgum wil de doelgroep die te maken heeft met armoedeproblematiek, steunen door het uitgeven van gratis kleding en speelgoed. De gedoneerde goederen wordt op deze wijze een goed tweede leven gegeven. Door de recycling van goederen wordt tevens de duurzaamheid bevorderd.

Huishoudens die zijn ingeschreven bij de voedselbank zijn welkom om zich in te schrijven, maar ook juist de huishoudens die net boven deze inkomensgrens zitten zijn welkom. De praktijk leert dat deze groep het moeilijk heeft omdat ze vergoedingen mislopen. Ook deze groep kan zich in schrijven bij ons.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.