Niemand kan dit natuurlijk alleen. Op dit moment zijn wij met 9 vrijwilligers, waarvan 5 bestuursleden.

Het bestuur ziet er per 1 juni 2020 als volgt uit:

  • Bianca Boonstra – voorzitter
  • Esther van Huizen – secretaris
  • Eric Franssen – penningmeester
  • Jellie Algra – lid
  • Marrit Bakker–Tybout – lid

Verder worden wij geholpen door:

  • Thea de Jong
  • Henk Algra
  • Pietsje Adema
  • Maresa van Huizen.

Onze werkzaamheden in de winkel bestaan uit het sorteren van kleding en speelgoed, de winkel gevuld houden, netjes houden in en rond het gebouw, en  balie/ kassa.

De leden van het bestuur en de vrijwilligers genieten geen beloning of reiskosten voor hun werkzaamheden.